Retourneren

Wil je je aanschaf retourneren? Lees eerst de Algemene Voorwaarden voor details over retourneren. Om gebruik te maken van je retourrecht kun je contact met Andrea opnemen via info@andrearhodenborgh.nl. Vul onderstaand Herroepingsformulier in en stuur dit naar eerder genoemd e-mailadres. Zonder herroepingsformulier worden teruggestuurde items niet in behandeling genomen. 

Vragen over dit formulier of retourneren? Neem ook daarvoor contact op door een mail te sturen naar info@andrearhodenborgh.nl of kijk bij de Algemene Voorwaarden.

_____________________________________________________________________________________Herroepingsformulier

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u en product of dienst wilt herroepen. U dient het formulier mee terug te sturen met uw bestelling. Dit kan zowel digitaal als per post.

Aan
Andrea Rhodenborgh
Concordiastraat 68, ruimte 0.10
3551EM, Utrecht
info@andrearhodenborgh.nl
06-41018717

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

……………………………..……………………………………..………………………………

……………………………..……………………………………..………………………………

……………………………..……………………………………..………………………………

Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                          Bestelnummer :

……………………………..………                                   ……………………………..………

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

……………………………..………

Naam/Namen consument(en)

……………………………..……………………………………………………..……

Adres consument(en) :

……………………………..………………………

……………………………..………………………

……………………………..………………………

IBAN Rekeningnummer:

……………………………..………………

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

……………………………..……………………………..……………………………..

Datum(DD-MM-YYYY):

……………………………..

 (*) Invullen wat voor u van toepassing is